Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů jsou ve společnosti SMART Comp. a.s. aplikovány na mobilní aplikace kuki pro operační systém iOS a Android při použití služeb společnosti Facebook Ireland Ltd.

Seznam osobních údajů sbíraných těmito aplikacemi:

 • přihlašovací identita uživatele

 • jméno a příjmení uživatele

 • e-mailová adresa uživatele

Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a slouží pouze společnosti SMART Comp. a.s k těmto účelům:

 • identifikace nového uživatele televizní služby Kuki

 • autentizace existujícícho uživatele pro přihlášení k televizní službě Kuki

Získané osobní údaje jsou po celou dobu své existence v systémech společnosti SMART Comp. a.s. zabezpečeny v maximální možné míře a s využitím všech dostupných průmyslových standardů a technologií:

 • Pro online zpracování osobních údajů se vždy používá zabezpečený datový přenos (HTTPS).

 • Pro uložení osobních údajů používá společnost SMART Comp. a.s. pouze systémy fyzicky umístěné v zabezpečených datacentrech na území České republiky.

 • Offline má k osobním údajům přístup pouze zaměstnanec společnosti SMART Comp. a.s. s vyhrazeným přístupem.

Osobní údaje jsou ze systémů společnosti SMART Comp. a.s. vymazány po ukončení smluvního vztahu s uživatelem služby Kuki.

Neuspokojený pocit bezpečí a nejasnosti ve výše uvedeném hlaste na tyto kontakty:

 

 

Privacy policy

 

 

SMART Comp. a.s. ("us", "we", or "our") operates the Kuki mobile application for iOS and Android (the "Service"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service together with services of Facebook Ireland Ltd.

List of the Personal Information gathered by the Service:

 • user login identity

 • user name and surname

 • user e-mail

Those Personal Informations are not provided to third parties and are used solely by us for this purpose:

 • identification of new user of the Service

 • authetication of existing user for using the Service

We take all reasonable steps to protect and secure Personal Information we receive by our Service in our systems using all available industry standards and technologies:

 • we use secured and encrypted data transfer (HTTPS) for transmitting all Personal Informations

 • we store Personal Informations in safe-guarded and in Czech located data centers only

 • off-line access to Personal Informations is allowed for employees with proper permission only

Personal Informations are deleted from our systems upon user Service contract termination.

You should contact us with not satisfyied feelings or doubts from this privacy policy on: