Písně českých básníků

Hudba a poezie jsou si od dávných dob velmi blízké. Důkazy pro to najdeme už v nejstarších literárně hudebních památkách. V dobách romantismu bývala poezie důležitým podnětem ke vzniku hudebních skladeb, především písní. A od 20. let minulého století poezie inspiruje i skladatele nevážné hudby. Předmětem nového cyklu ČT, kterým provází Tomáš Klus, jsou písničky, které vznikly na texty klasiků české literatury. Mnohé z nich se staly hity, jako třeba "Svatební píseň" Hany Hegerové, "Černá kára" Evy Olmerové, Mišíkovy "Variace na renesanční téma" atd. Cyklus zahajuje Jaroslav Seifert, náš jediný nositel Nobelovy ceny za literaturu. V dalších monotematických dílech se představí devět nejčastěji zhudebňovaných českých básníků, mezi které patří například František Gellner, Vítězslav Nezval, František Halas, Jan Skácel či Václav Hrabě. (Česká televize) Oficiální text distributora.