Národní klenoty

Dokumentární cyklus o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou. A netýká se to pouze měst, jako jsou např. Třebíč, Telč, Kutná Hora, Kroměříž, Litomyšl nebo Olomouc. I Praha je zastoupena dvěma díly pojednávajícími v historickém jádru o stovkách památkových objektů – kostelů, paláců i jiných staveb (jako např. Hradčany, chrám sv. Víta, Karlův most a jeho sochařská výzdoba) všech architektonických stylů. Národní klenotyDo seznamu se dostal např. též Lednicko-valltický areál, který se řadí mezi největší upravované krajiny v Evropě, s barokní architekturou a menšími novogotickými stavbami pojatými v romantickém duchu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Obelisk aj.) Ani český venkov nebyl opomenut. Je zde zastoupen jihočeskou obcí Holašovice, která je se svými 17 statky s typickými štíty ve stylu jihočeského baroka a obdélnou návsí o rozměrech 210×70 m příkladem nejzachovalejší jihočeské lidové architektury 18. a 19. století. Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský Česká televize Oficiální text distributora.